Gwydnwch Meddyliol

Mae Gwydnwch Meddyliol yn cyfeirio at y gallu i gyflawni nodau personol yn wyneb pwysau gan ystod eang o wahanol ffactorau sy'n achosi straen. Mabwysiadodd IPEP ymagwedd niwroseicolegol yn seiliedig ar Ddamcaniaeth Sensitifrwydd Atgyfnerthu (sy'n ymwneud â'n tueddiadau i gael ein hysgogi gan gosb yn hytrach na gwobr) er mwyn deall caledwch meddwl yn well ac i helpu i ddatblygu ymddygiad meddwl caled yn y fyddin ac mewn chwaraeon. 

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Beattie, S., Alqallaf, A., Hardy, L., & Ntoumanis, N. (2019). The Mediating Role of Training Behaviors on Self-Reported Mental Toughness and Mentally Tough Behavior in SwimmingSport, Exercise, and Performance Psychology8(2), 179-191. https://doi.org/10.1037/spy0000146

Manley, H., Beattie, S., Roberts, R., Lawrence, G., & Hardy, L. (2018). The Benefit of Punishment Sensitivity On Motor Performance Under PressureJournal of Personality86(3), 339-352. https://doi.org/10.1111/jopy.12318

Beattie, S., Alqallaf, A., & Hardy, L. (2017). The effects of Punishment and Reward Sensitivities on Mental Toughness and Performance in SwimmingInternational Journal of Sport Psychologyhttps://doi.org/10.7352/IJSP.2017.48.246

Arthur, C. A., Fitzwater, J., Hardy, L. J., Beattie, S. J., & Bell, J. (2015). Development and Validation of a Military Training Mental Toughness InventoryMilitary Psychology27(4), 232-241. https://doi.org/10.1037/mil0000074