Caffael Sgiliau a Rheolaeth Echddygol

Mae ymchwil caffael sgiliau a rheolaeth echddygol IPEP wedi canolbwyntio ar ddulliau o drin yr amgylchedd ymarfer i wella dysgu a pherfformiad echddygol (e.e., sut i strwythuro'r amgylchedd ymarfer; ffocws sylwgar a dysgu arsylwi; cyflwyno adborth). Rydym hefyd yn cynnal arbrofion rheoli echddygol sy'n canolbwyntio ar ddatgelu'r mecanweithiau sy'n sail i symudiad dynol.

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Sidhu, A., & Cooke, A. (2021). Electroencephalographic neurofeedback training can decrease conscious motor control and increase single and dual-task psychomotor performanceExperimental Brain Research239(1), 301–313. https://doi.org/10.1007/s00221-020-05935-3

Gottwald, V., Owen, R., Lawrence, G., & McNevin, N. (2020). An internal focus of attention is optimal when congruent with afferent proprioceptive task informationPsychology of Sport and Exercise47, [101634]. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2019.101634

Lawrence, G. P., Virian, J., Oliver, S. J., & Gottwald, V. M. (2020). Lets go Surfing now, everybody's learning how; attentional strategies on expert and novice surfing performance under both practice and competition conditionsEuropean Journal of Sport Science20(2), 229-239. https://doi.org/10.1080/17461391.2019.1626489

Lawrence, G. P., Khan, M. A., Mottram, T. M., Adam, J. J., & Buckolz, E. (2016). The integration of sequential aiming movements: Switching hand and direction at the first targetActa Psychologica164, 181-87. https://doi.org/10.1016/j.actpsy.2016.01.005

Gottwald, V. M., Lawrence, G. P., Hayes, A. E., & Khan, M. A. (2015). Representational Momentum reveals visual anticipation differences in the upper and lower visual fields. Experimental Brain Researchhttps://doi.org/10.1007/s00221-015-4294-9