Ymchwil

Mae staff IPEP yn cynnal ymchwil blaengar sy'n canolbwyntio ar berfformiad mewn ystod o isddisgyblaethau. Dangosir ein prif themâu ymchwil isod. Cliciwch ar y paneli i ddarllen mwy a gweld cyhoeddiadau enghreifftiol.

Am restr lawn o gyhoeddiadau IPEP cliciwch ar broffil unigol pob aelod IPEP yma.