Sgiliau Seicolegol

Mae'r maes ymchwil hwn yn archwilio sut mae sgiliau seicolegol yn dylanwadu ar berfformiad lefel uchel, ac yn archwilio'r mathau o ffactorau sy'n effeithio ar effeithiolrwydd defnyddio sgiliau seicolegol. Mae’r ymchwil yn rhychwantu amrywiaeth eang o gyd-destunau, gan gynnwys chwaraeon, addysg, ac amgylcheddau eithafol, ac mae’n integreiddio safbwyntiau damcaniaethol o nifer o feysydd seicolegol (e.e. personoliaeth a seicoleg gymdeithasol, seicoleg wybyddol, niwrowyddoniaeth) er mwyn deall orau sut mae sgiliau seicolegol yn dod i rym, a phryd y gallant fod fwyaf defnyddiol i gynorthwyo perfformiad.

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Latinjak, A. T., Hatzigeorgiadis, A., Comoutos, N., & Hardy, J. (2019). Speaking clearly … 10 years on: The case for an integrative perspective of self-talk in sportSport, Exercise, and Performance Psychology8(4), 353-367. https://doi.org/10.1037/spy0000160

Arthur, R., Roberts, R., Callow, N., & Glendinning, F. (2019). Coaches Coaching Psychological Skills – Why Not? A Framework and Questionnaire DevelopmentJournal of Sport and Exercise Psychology41(1), 10-23. https://doi.org/10.1123/jsep.2017-0198

Callow, N., Edwards, M. G., Jones, A. L., Hardy, L., & Connell, S. (2019). Action dual-tasks reveal differential effects of visual imagery perspectives on motor performanceQuarterly Journal of Experimental Psychology72(6), 1401-1411. https://doi.org/10.1177/1747021818811464

Arthur, R., Fitzwater, J., Roberts, R., Hardy, J., & Arthur, C. (2017). Psychological skills and “the Paras”: The indirect effects of psychological skills on enduranceJournal of Applied Sport Psychology29(4), 449-465. https://doi.org/10.1080/10413200.2017.1306728

Jiang, D., Edwards, M. G., Mullins, P., & Callow, N. (2015). The neural substrates for the different modalities of movement imageryBrain and Cognition97, 22-31. https://doi.org/10.1016/j.bandc.2015.04.005

Hardy, J. T., Blanchfield, A. W., Hardy, J., De Morree, H. M., Staiano, W., & Marcora, S. M. (2014). Talking yourself out of exhaustion: the effects of self-talk on endurance performanceMedicine and Science in Sports and Exercise46(5), 998-1007. https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000000184