Arweinyddiaeth a Deinameg Grŵp

Dywedir yn aml fod arweinyddiaeth yn rhywbeth sy'n ddylanwadol iawn wrth lunio profiadau pobl. Mae'r llenyddiaeth arweinyddiaeth yn tystio i bwysigrwydd arweinyddiaeth gan ragfynegi canlyniadau ar draws amrywiaeth o gyd-destunau (e.e. y lluoedd arfog, polisi sefydliadol, y sector cyhoeddus, a busnes). Mae gwaith IPEP wedi archwilio sut y gall arweinyddiaeth drawsnewidiol annog dilynwyr i berfformio y tu hwnt i'w disgwyliadau.
Ochr yn ochr â'n gwaith ar arweinyddiaeth, mae IPEP hefyd yn ymchwilio i sut mae'r arweinydd yn effeithio ar ddeinameg grŵp a sut mae newidynnau personoliaeth eraill yn effeithio ar ddeinameg grŵp. 

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Shi, X., Kavussanu, M., Cooke, A., McIntyre, D., & Ring, C. (2021). I’m worth more than you! Effects of reward interdependence on performance, cohesion, emotion and effort during team competitionPsychology of Sport and Exercise.

Hardy, J., Benson, A. J., & Boulter, M. (2020). Personality and team effectiveness. In The Routledge International Encyclopedia of Sport and Exercise Psychology (1 ed., Vol. 1, pp. 426-438). Routledge.

Ong, C. W., Roberts, R., Arthur, C., Woodman, T., & Akehurst, S. (2016). The Leader Ship is Sinking: A Temporal Investigation of Narcissistic LeadershipJournal of Personality84(2), 237-247. https://doi.org/10.1111/jopy.12155

Hardy, J. T., Benson, A., & Hardy, B. E. (2016). Contextualizing leaders’ interpretations of proactive followershipJournal of Organizational Behavior37, 949-966. https://doi.org/10.1002/job.2077

Cronin, L. D., Arthur, C. A., Hardy, J. T., & Callow, N. (2015). Transformational Leadership and Task Cohesion in Sport: The Mediating Role of Inside SacrificeJournal of Sport and Exercise Psychology37, 23-36. https://doi.org/10.1123/jsep.2014-0116