Chwaraeon Risg Uchel

Mae chwaraeon risg uchel yn amlwg yn dod yn fwyfwy poblogaidd dros y byd. Mae’n gwaith yn herio canfyddiadau blaenorol bod mabolgampwyr risg uchel yn boblogaeth homogenaidd sy’n cymryd risgiau. Trwy ddatblygu offer mesur newydd, rydym wedi archwilio proffiliau seicolegol cymharol pobl sy'n cymryd rhan mewn chwaraeon risg uchel.
Yn fwy diweddar, rydym wedi dechrau archwilio’r cyfleoedd twf seicolegol penodol y gallai chwaraeon risg uchel eu darparu.

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Woodman, T., MacGregor, A., & Hardy, L. (2020). Risk can be good for self-esteem: Beyond self-determination theory. Journal of Risk Research, 23(4), 411-423. https://doi.org/10.1080/13669877.2019.1588913

Barlow, M. D., Woodman, T., Chapman, C., Milton, M., Dodds, T., & Allen, B. (2015). Who takes risks in high-risk sport? The role of alexithymia. Journal of Sport and Exercise Psychology, 37(1), 83-96. https://doi.org/10.1123/jsep.2014-0130

Barlow, M. D., Woodman, T., & Hardy, L. J. (2013). Great expectations: Different high-risk activities satisfy different motives. Journal of Personality and Social Psychology, 105(3), 458-475. https://doi.org/10.1037/a0033542

Woodman, T., Hardy, L. J., Barlow, M., & Le Scanff, C. (2010). Motives for participation in prolonged engagement high-risk sports: an agentic emotion regulation perspective. Psychology of Sport and Exercise, 11(5), 345-352. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2010.04.002