Pryder a Pherfformiad o dan Bwysau

Yn IPEP mae gennym hanes hir o arwain ymchwil rhyngwladol ym maes straen, gorbryder, pwysau a pherfformiad. Ers diwedd yr 1970au rydym wedi bod yn herio’r safbwyntiau gor-syml sydd wedi’u derbyn yn gyffredin yn y maes. Un o'r datblygiadau mawr oedd datblygu model trychinebus o orbryder a pherfformiad dynol (gweler Hardy, 1990). Mae'r model hwn yn nodwedd allweddol ar gwricwlwm seicoleg chwaraeon Prifysgolion ar draws y byd. Mae sawl trywydd o ymchwil pryder yn cael eu dilyn ar hyn o bryd o fewn IPEP. Mae'r rhain yn cynnwys cysyniad newydd o orbryder sy'n ymgorffori'n llawn y prosesau rheoli sy'n gysylltiedig ag effeithiau gorbryder ar berfformiad elitaidd. Rydym hefyd yn parhau i archwilio'r mecanweithiau sy'n sail i'r berthynas rhwng pwysau, pryder a pherfformiad trwy bersbectifau damcaniaethol megis Ail-fuddsoddi a Phrosesau Eironig.

Enghreifftiau o gyhoeddiadau:

Mullen, R., & Jones, E. (2021). Network Analysis of Competitive State AnxietyFrontiers in Psychology11, [586976]. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.586976

Gorgulu, R., Cooke, A., & Woodman, T. (2019). Anxiety and Ironic Errors of Performance: Task Instruction MattersJournal of Sport and Exercise Psychology41(2), 82-95. https://doi.org/10.1123/jsep.2018-0268

Jones, E., Mullen, R., & Hardy, L. (2019). Measurement and validation of a three factor hierarchical model of competitive anxietyPsychology of Sport and Exercise43, 34-44. https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2018.12.011

Bellomo, E., Cooke, A., & Hardy, J. (2018). Chunking, conscious processing, and EEG during sequence acquisition and performance pressure: a comprehensive test of reinvestment theoryJournal of Sport and Exercise Psychology40(3), 135-145. https://doi.org/10.1123/jsep.2017-0308

Gray, R., Orn, A., & Woodman, T. (2017). Ironic and Reinvestment Effects in Baseball Pitching: How Information about an Opponent Can Influence Performance under PressureJournal of Sport and Exercise Psychology39(1), 3-12. https://doi.org/10.1123/jsep.2016-0035